Kategorije
Pozivi i zaključci sjednica

Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća DV Maslačak

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

KRALJA TOMISLAVA 18

43280 GAREŠNICA

KLASA:601-02/23-04/10

URBROJ:2123-1-5-2-23-1

Garešnica, 26. rujna 2023. godine

Na temelju članka 51. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Marija Mrkonja Preberina

s a z i v a

14.  sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak

 koja će se održati dana 29. rujna 2023. godine (petak) u 17,00 sati

u sjedištu vrtića na adresi Kralja Tomislava 18

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak
  2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada DV Maslačak za pedagošku godinu 2023./ 2024.
  3. Razmatranje prijedloga i poništavanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa 1 stručnog suradnika logopeda na određeno vrijeme u DV Maslačak
  4. Razmatranje prijedloga i raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa 1 stručnog suradnika logopeda na određeno vrijeme u DV Maslačak (zamjena)
  5. Razmatranje prijedloga i (ponovno) raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa 1 stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme u DV Maslačak (zamjena)
  6. Razmatranje prijedloga i raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa 1 spremačice na neodređeno vrijeme u DV Maslačak
  7. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o zasnivanju radnog odnosa spremačice na određeno vrijeme u DV Maslačak (Iva Kljajić)
  8. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o zasnivanju radnog odnosa pomoćne kuharice na određeno vrijeme u DV Maslačak (Vesna Despot)
  9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o oslobađanju plaćanja vrtića za djecu Tombol iz G. Brestovca
  10. Pitanja, prijedlozi, obavijesti.

Zamoljavaju se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a svoju eventualnu nenazočnost opravdaju na telefon broj 043/235-365.

Obavještavamo javnost kako ima mogućnost uvida u rad upravnog vijeća na ovoj sjednicu uz prethodnu najavu na 043/235-365 ili na mail tajnik.vrtic.maslacak@gmail.com kako bismo mogli osigurati dovoljno mjesta. Napominjemo kako javnost ima pravo prisustvovati sjednicama, ali nema pravo glasa pri donošenju odluka u nadležnosti ovog tijela.

            ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                     Marija Mrkonja Preberina, v.r.

Icon
Aktualno
Zatvori