Kategorije
Članovi upravnog vijeća

Članovi upravnog vijeća u sazivu 2022.-2026.

Imenovani od strane osnivača:

Miroslav Gerstner – predsjednik

Ivica Kunić

Bojan Žalac

Damir Dubravac

Predstavnice odgojitelja:

Nataša Vitez

Sabina Topčić Vezmar

Predstavnica roditelja:

Marija Mrkonja Preberina – zamjenica predsjednika

Icon
Aktualno
Zatvori