Kategorije
Upravljanje Vrtićem

Dječji vrtić Maslačak, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća te vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad te broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Fizičkim osobama i predstavnicima pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad vijeća Dječjeg vrtića Maslačak pod uvjetom da svoj dolazak najave vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: tajnik.vrtic.maslacak@gmail.com

Uz prijavu za neposredan uvid u rad vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona zbog dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad

  1. istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održavaju sjednice
  2. pravo prvenstva za neposredan uvid u rad vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja

Dječji vrtić Maslačak nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona.

Icon
Aktualno
Zatvori