Kategorije
Pravni kutak

STATUT Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97., 107/07.,94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ” MASLAČAK ” uz prethodnu suglasnost GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE (naziv osnivača)
KLASA: 023-05/14-01/71., URBROJ: 2123/01-01-14-1 na sjednici održanoj: 22. prosinca 2014. donijelo je

S T A T U T
Dječjeg vrtića “Maslačak” Garešnica

Statut