Kategorije
Pravni kutak

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak

Upravno vijeće nakon pribavljene suglasnosti osnivača donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja se nalazi na sljedećoj poveznici:

Odluka