Kategorije
Pravni kutak

Katalog informacija

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacija ( Narodne Novine broj 172/03, 144/10, 77/11,25/13, 85/15 ), te članka 85. i 86. Statuta Dječjeg vrtića ” Maslačak” Garešnica, ravnateljica Dječjeg vrtića ” Maslačak” Garešnica dana 21.12.2015. godine donosi slijedeću

O D L U K U
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA
DJEČJEG VRTIĆA ” MASLAČAK” GAREŠNICA

Cjelovite dokumente možete preuzeti u nastavku:

Katalog informacija
Odluka o ustrojavanju Kataloga
Obrazac 2 – zahtjev za pristup informacijama
Icon
Aktualno
Zatvori