Maslačak

slide_01
OVO JE MOJA TAJNA.
VRLO JE JEDNOSTAVNA.
ČOVJEK SAMO SRCEM DOBRO VIDI.
ONO BITNO OČIMA JE NEVIDLJIVO.
Mali princ
slide_02
slide_03
slide_03
slide_02
previous arrow
next arrow

Aktualno

Dragi roditelji, zahtjev za upis vaše djece u program predškole možete preuzeti na sljedećoj poveznici: ... VIŠE >>
Dragi roditelji, zahtjev za upis vaše djece u vrtić možete preuzeti na sljedećoj poveznici: ... VIŠE >>
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKPETRA SVAČIĆA 11D43280 GAREŠNICA KLASA: 008-01/18-01/1URBROJ:2123/01-05-01-18-1Garešnica, 25. svibnja 2018. godine Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe ... VIŠE >>
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka ... VIŠE >>
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 31. sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine usvojilo je Odluku o provedbi postupka ... VIŠE >>
Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacija ( Narodne Novine broj 172/03, 144/10, 77/11,25/13, 85/15 ), te ... VIŠE >>
U sklopu akcije Zelena čistka naši su mališani sudjelovali u čišćenju okoliša vrtića. Zelena čistka je najveći ekološki volonterski projekt ... VIŠE >>