Kategorije
Obavijesti

Natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2021./2022.

Dana 7. travnja 2021. godine Upravno vijeće DV Maslačak donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece rane i predškolske dobi u DV Maslačak u pedagošku godinu 2021./2022.

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

Podnošenje zahtjeva za upis

Dječji vrtić Maslačak primat će zahtjeve za upis s ostalom potrebnom dokumentacijom za upis u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 8. do 23. travnja 2021. godine.

Zahtjeve zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati preporučenom poštom s naznakom „UPISI“ na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Kralja Tomislava 18, 43280 Garešnica.

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

–              zahtjev za upis (podignuti u Vrtiću ili skinuti s mrežne stranice vrtića) – za one koji nisu popunili i dostavili Vrtiću

–              presliku rodnog lista djeteta

–              potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne stariju od 6 mjeseci (za djecu koja u vrijeme upisnog roka nisu navršila godinu dana života, potvrdu nadležnog liječnika donijet će naknadno)

–              kopiju knjižice procijepljenosti

–              potvrdu o prebivalištu/boravištu za dijete (ne stariju od 6 mjeseci), svrha izdavanja: upis u vrtić

–              presliku važećih osobnih iskaznica oba roditelja

–              potvrdu o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO

–              za roditelja studenta – potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta

–              za samohranog roditelja – dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

–              za djecu s teškoćama – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili odluku drugog nadležnog tijela

–              za svako drugo dijete u obitelji mlađe od 18 godina – rodni list ili izvadak iz matice rođenih

–              za roditelja invalida – rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida

–              roditelji koji primaju dječji doplatak – presliku rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak ili potvrdu kojom dokazuju da primaju doplatak

–              za dijete u udomiteljskoj obitelji – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u navedenom periodu (8. do 23. travnja 2021.).

NAPOMENA:

  • roditelji koji su predali zahtjev za dvoje ili više djece za svako dijete trebaju posebno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju
  • molimo Vas da ispunite privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka roditelja i djece te istu dostavite s ostalom potrebnom dokumentacijom

                                                                                                                    Ravnateljica:

Maja Jurković

Ukoliko još niste predali zahtjev za upis Vašeg djeteta/djece, molimo da uz ostale dokumente priložite i popunjen zahtjev:

Privola se obavezno prilaže uz svu ostalu dokumentaciju i potrebno je da je oba roditelja potpišu.