Kategorije
Matični vrtić

Malci u prometu

Kako je upoznavanje i učenje o pojedinim pojmovima u prometu, posebno za djecu predškolske dobi jedna od važnih sastavnica vrtićkog kurikuluma, tako su našu stariju odgojno-obrazovnu skupinu „Leptirići“, 17. rujna 2019. godine posjetili djelatnici policije.

Djelatnici policije s našim su „Leptirićima“ boravili u njihovoj skupini razgovarajući i provodeći primjerene aktivnostima kojima se nastojalo potaknuti interes kod djece za prometne sadržaje. O odgovornom ponašanju prema sebi i prema drugima u prometnom okruženju, naši su vrtićanci imali priliku učiti i kroz šetnju gradom u pratnji djelatnika policije i matičnih odgojiteljica.

Icon
Aktualno
Zatvori