Kategorije
Kutak za roditelje Matični vrtić Oglasna ploča Područni vrtići

Javni poziv za upis djece u DV Maslačak u pedagošku 2023./2024. godinu

Podnošenje zahtjeva za upis

               Dječji vrtić Maslačak primat će zahtjeve za upis s ostalom potrebnom dokumentacijom za upis u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 9.5.2023. do 24.5.2023. godine.

Zahtjeve zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati poštom s naznakom „UPISI“ na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Kralja Tomislava 18, 43280 Garešnica.

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

–              zahtjev za upis (podignuti u Vrtiću ili skinuti s mrežne stranice vrtića) – za one koji nisu popunili i dostavili Vrtiću

–              presliku rodnog lista djeteta

–              potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne stariju od 6 mjeseci (za djecu koja u vrijeme upisnog roka nisu navršila godinu dana života, potvrdu nadležnog liječnika donijet će naknadno prije polaska djeteta u vrtić)

–              kopiju knjižice procijepljenosti

–              potvrdu o prebivalištu/boravištu za dijete (ne stariju od 6 mjeseci), svrha izdavanja: upis u vrtić

–              presliku važećih osobnih iskaznica oba roditelja

–              potvrdu o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO

–              za roditelja studenta – potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta

–              za samohranog roditelja – dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

–              za djecu s teškoćama – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili odluku drugog nadležnog tijela

–              za svako drugo dijete u obitelji mlađe od 18 godina – rodni list ili izvadak iz matice rođenih

–              za roditelja invalida i invalida Domovinskog rata – rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida

–              roditelji koji primaju dječji doplatak ili zajamčenu minimalnu naknadu – presliku rješenja ili potvrdu

–              za dijete u udomiteljskoj obitelji – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u navedenom periodu (9.5. do 24.5.2023.).

NAPOMENA:

  • roditelji koji su predali zahtjev za dvoje ili više djece za svako dijete trebaju posebno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju
  • molimo Vas da ispunite privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka roditelja i djece te istu dostavite s ostalom potrebnom dokumentacijom
  • zakašnjeli zahtjevi će se obraditi naknadno, a djeca upisati u vrtić ukoliko tokom godine ostane mjesta u pojedinom objektu

                 RAVNATELJICA

Marinela Kermeci, mag.praesc.educ., v.r.

Icon
Aktualno
Zatvori