Kategorije
Kutak za roditelje Matični vrtić Područni vrtići

Javni poziv za upis djece u DV Maslačak – Područni odjel Velika Trnovitica u pedagošku godinu 2022./2023.

Podnošenje zahtjeva za upis

            Dječji vrtić Maslačak primat će zahtjeve za upis djece u Područni odjel Velika Trnovitica s ostalom potrebnom dokumentacijom za upis u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 9. do 17. svibnja 2023. godine.

Zahtjeve zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Kralja Tomislava 18, 43280 Garešnica s naznakom „Za upise – Trnovitica“

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-zahtjev za upis (podignuti u Vrtiću ili skinuti s mrežne stranice vrtića) – za one koji nisu popunili i dostavili Vrtiću

-presliku rodnog lista djeteta

-potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne starija od 6 mjeseci), a za djecu koja u vrijeme upisnog roka nisu navršila godinu dana života, potvrdu nadležnog liječnika i kopiju  knjižice  procijepljenosti donijet će naknadno

-kopiju knjižice procijepljenosti

-potvrdu o prebivalištu/boravištu za dijete (ne starija od 6 mjeseci), svrha izdavanja: upis u vrtić

-presliku važećih osobnih iskaznica oba roditelja

-potvrdu o radnom statusu roditelja-elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)

-dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

-nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluku drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju

-za svako dijete u obitelji mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih

-rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata

-presliku rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

-presliku rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

-sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u navedenom periodu (od 9.5.2023. do 17.5.2023.).

NAPOMENA:

  • roditelji koji su predali zahtjev za dvoje ili više djece za svako dijete trebaju posebno donijeti svu potrebnu dokumentaciju
  • molimo Vas da ispunite privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka roditelja i djece te istu dostavite s ostalom potrebnom dokumentacijom

                                                                                                                                  Ravnateljica:

Marinela Kermeci, mag. praesc. educ.

Icon
Aktualno
Zatvori