Kategorije
Kutak pedagoga

Poticanje STEM područja u vrtiću

STEM je pristup obrazovanju koji podrazumijeva kombinaciju različitih područja, a čiji je cilj pronalaženje rješenja za probleme uz pomoć i primjenu znanstvenih metoda. Pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, a sastoji se od početnih slova sljedećih područja: science, technology, engineering i mathematics (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matetmatika). Navedena područja doprinose razvoju kreativnosti, sposobnosti rješavanja problema, planiranja, analitičkog i kritičkog mišljenja, potiču suradnju, suradničko učenje i timski rad, a poticanje i razvoj tih vještina povezano je s provođenjem obrazovanja na svim razinama, počevši od rane dobi.

Područje odgoja i obrazovanja podložno je promjenama uzrokovanim postmodernizacijom te kao takvo predstavlja izazov za sve subjekte uključene u odgojno-obrazovni proces. U skladu sa zahtjevima promjena i adekvatnim odgovaranjem na  potrebe djece, važno je pravilno odgovoriti i na potrebu za stvaranjem novih mogućnosti i procesa koji će rezultirati osposobljavanjem djece za život u pluralnom društvu. Globalne promjene, a posebno razvoj znanosti utječe na promjenu slike o djetetu. Od tradicionalne slike o djetetu kao nesamostalnom, nesposobnom biću te naglašavanjem izravnog poučavanja kao jedine ispravne metode, potrebno je naglašavati, osvještavati i stvarati suvremenu sliku o djetetu kao istraživaču, aktivnom stvaratelju znanja, kreativnom biću koje uči čineći i surađujući.  Djeca od rane dobi pokazuju interes za slobodnim istraživanjem, učenjem kroz pokušaje, pogreške, analiziranjem, otkrivanjem, promatranjem i traženjem rješenja. Autorica Maleš (2011) dijete uspoređuje s aktivnim znanstvenikom koji stvara hipoteze o svijetu koji ga okružuje, reflektira ih i gradi sve složenije misaone procese pri čemu se naglašava važnost socijalnog i kulturalnog konteksta za dječji razvoj. Za razvoj i učenje djeteta važna je i kvaliteta socio-kulturnog ozračja kao i interakcija s fizičkom okolinom. Djeca najlakše uče u interakciji s drugom djecom i odraslima pri čemu se stvaraju uvažavajući i suradnički odnosi, a dijete postaje ravnopravni sudionik u odgojno-obrazovnom procesu. U našem vrtiću STEM aktivnosti su integrirane u redovno provođenje programa kroz različite istraživačke i ostale aktivnosti primjerene pojedinoj skupini djece. U prošloj pedagoškoj godini odgajateljima je omogućeno i stručno usavršavanje na temu STEM-a, a ove pedagoške godine organizirali smo radionice Volimo znanost za sve starije odgojno-obrazovne skupine. Djeca su imala prilike upoznati se s različitim znanstvenicima i njihovim izumima, a interes djece nastavio se kreiranjem povezanih aktivnosti.

Izvori:

Bugarski, M. (2017). STEM i Lego kocke u knjižnici. Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, 21 (1-2), 175-190.MalÇok, A. (2020). Provedba STEM nastave u ranoj dobi i mišljenja svih dionika: primjer Turske. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 22 (3), 717-754. Maleš, D. (2011). Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju

 
 
 
Icon
Aktualno
Zatvori