Kategorije
Kutak za roditelje

Kućni red Dječjeg vrtića Maslačak

Poštovani roditelji! Upisom Vašeg djeteta u Vrtić postali ste dio velike vrtićke obitelji. Baš kao svaka dobra obitelj i ova naša vrtićka ima određena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim situacijama. Pravila naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića, roditeljske obveze i odgovornosti, te reguliraju profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika.

Rad u Dječjem vrtiću Maslačak, Garešnica (u daljnjem tekstu: Vrtić) organiziran je na tri lokacije (Garešnica, Garešnički Brestovac, Hercegovac) u 10 odgojnih skupina u koje su raspoređena djeca od navršene prve do sedme godine života. U svakoj odgojno obrazovnoj skupini rade dva odgojno obrazovna djelatnika, iznimno, ukoliko je potrebno zbog broja djece (uz suglasnost Osnivača i odluku Upravnog vijeća) tri. Broj djece po skupinama u skladu je s važećim standardima.

Pojam roditelj u tekstu označava zakonskog skrbnika djeteta.
U cijelom tekstu Kućnog reda izrazi koji se koriste za fizičke osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

RADNO VRIJEME VRTIĆA

• Vrtić radi pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka.
• Radno vrijeme Vrtića za korisnike usluga je od 5:30 do 16:30 u sva tri objekta Vrtića.
• Dijete u vrtiću može boraviti najviše 10 sati dnevno, sukladno radnom vremenu Vrtića.
• U slučaju ne dolaska po dijete do 16:30 odgojitelj će postupiti prema Protokolu.

DOLAZAK, ODLAZAK I BORAVAK DJETETA U VRTIĆU

• Dijete dovodi i odvodi samo ovlaštena punoljetna osoba, roditelj ili druge osobe čiji su podaci upisani u inicijalni upitnik djeteta.
• Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta potrebno se javiti (dežurnom) odgojitelju.
• Dijete je potrebno dovesti u Vrtić do 9 sati radi nesmetanog izvođenja programa. Ako se dolazi kasnije zbog opravdanih razloga potrebno je obavijestiti odgojitelja.
• Odgovornost Vrtića počinje u trenutku preuzimanja djeteta u odgojnoj skupini, a završava u trenutku predaje djeteta roditelju tj. drugoj ovlaštenoj osobi ili voditeljima kraćih programa.

• Prilikom dovođenja i preuzimanja djeteta s odgojiteljem razmijeniti nužne informacije, a za opširnije informacije dogovoriti individualni razgovor.

• Nije dopušteno
– dovođenje i odvođenje djeteta osobi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti;
– psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene i/ili nepristojne komunikacije;
– unošenje opasnih predmeta;
– dovoditi kućne ljubimce u prostore gdje borave djeca.
• Prilikom ulaska/izlaska u/iz Vrtića molimo Vas zatvorite ulazna vrata te zatvorite vrata i spustite zasun na ogradi dvorišta Vrtića.
• Pravila o donošenju kućnih igrački dogovoriti s odgojiteljima.
• Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nastalu štetu na istima (igračke, odjeća, zdravstvena pomagala i sl.).
• Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s odgojiteljima skupine.
• Slavi li dijete rođendan u vrtić donosite isključivo prehrambene proizvode koji imaju istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja.
• Kako bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne prehrambene potrebe molimo vas priložite:
– liječničku potvrdu (zdravstveni razlozi).

BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE – U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE

• Ne možemo primiti dijete s:
– temperaturom,
– proljevom i povraćanjem,
– ušima i svrabom,
– parazitima u stolici,
– jakim kašljem,
– upaljenim grlom
– drugim simptomima zarazne bolesti.
• O bolesti djeteta ili promjeni zdravstvenog stanja roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja skupine ili stručnog suradnika.
• Potrebno je informirati odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama, zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u eventualnim akutnim stanjima djeteta.
• Nije dopušteno donositi lijekove, sirupe, kapi, vitamine i sl.
• Antibiotike i lijekove ne dajemo u Vrtiću.
• Odgojitelj koji primijeti simptome obolijevanja djeteta dužan je obavijestiti roditelja koji je dužan što prije doći po dijete ili poslati ovlaštenu osobu.
• Kod ozljede i naglog pobolijevanja u Vrtiću se pruža prva pomoć, zatim se obavještava roditelj koji treba doći po dijete – ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku.
• Nakon dužeg izostanka djeteta iz Vrtića potrebno je ponovno donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti Vrtić.
• Boravak na zraku je zbog očuvanja zdravlja djece obavezan i svakodnevan te prilagođen vremenskim prilikama.
• Kako bi osigurali potrebne higijenske uvijete i zaštitili zdravlje djece u prostorije skupina dozvoljeno je ulaziti samo u primjerenoj obući i uz dogovor s odgojiteljem.

BORAVAK DRUGIH OSOBA U RADNIM PROSTORIJAMA VRTIĆA

• Nezaposlenim osobama nije dozvoljen ulazak u prostorije gdje borave djeca i zaposleni bez nazočnosti zaposlenika Vrtića, a u slučaju potrebe ulaska u sobu moraju se obratiti za pomoć najbližem zaposleniku.
• Nezaposlene osobe mogu boraviti u skupinama djece iznimno uz planirane zadaće (prilagodba djece, roditelj-gost, pokazni rad skupine, liječnici, glumci, glazbenici i sl.)

PRAVA I OBAVEZE RODITELJA

Obaveza roditelja je:

• Kulturno se ponašati i pristojno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenicima, te uvažavati njihovu stručnost.
• Osigurati adekvatnu odjeću i obuću – oblačiti dijete u višeslojnu odjeću koja je ugodna za igru, koja se lako skida i oblači, te čvrstu, neklizajuću obuću.
• U djetetovu ormariću ostaviti rezervnu odjeću.
• Obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta.
• Pravovremeno javiti odgojitelju, ravnatelju i/ili stručnom suradniku bilo kakvu promjenu u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u Vrtiću kako bismo adekvatno djelovali.
• Informirati se o razvoju i ponašanju svog djeteta (prisustvovanje na roditeljskim sastancima, individualni razgovori i sl.).
• Pratiti informacije i sudjelovati u provedbi plana skupine (npr. donošenje pedagoški neoblikovanog materijala, praćenje priloga u kutićima za roditelje, dolazak na sastanak, pravovremeno dogovaranje proslava rođendana i sl.).
• Odazvati se na pozive stručnih djelatnika Vrtića (odgojitelja, stručnog suradnika i/ili ravnatelja).
• Dostaviti nove brojeve fiksnog i/ili mobilnog telefona te promjenu adrese odgojitelju u skupini.
• Čuvati opremu i inventar Vrtića.
• Pridržavati se odredbi Obiteljskog zakona.
• Upoznati se i pridržavati odredbi kućnog reda Vrtića

Pravo roditelja je:

• Tražiti i dobiti informacije ili stručne savijete vezane uz rast i razvoj djeteta, odgojne postupke, aktivnosti u skupini i dr.
• Aktivno sudjelovati u odgojno – obrazovnom procesu (radionice, priredbe i sl.)
• Predlagati, sudjelovati i vrednovati odgojno-obrazovni rad Vrtića.
• Sudjelovati u radu Upravnog vijeće, posredstvom roditelja predstavnika.

ODGOVORNOST, PRAVA I OBAVEZE ODGOJITELJA I ZAPOSLENIKA VRTIĆA

Svi zaposlenici dužni su:

• Pridržavati se svih zakonskih odredbi, upoznati se i pridržavati se odredbi Kućnog reda Vrtića.
• Čuvati povjerljive podatke o djeci i korisnicima Vrtića (roditeljima/skrbnicima).
• Štititi poslovne interese i čuvati poslovnu tajnu u odnosu na poslovanje Vrtića i podatke o zaposlenicima.
• Podatke o zaposlenima dati samo ovlaštenim osobama Vrtića, a one dalje drugim ovlaštenim osobama i službama.
• Čuvati objekt, imovinu i opremu Vrtića, te racionalno i odgovorno koristiti sredstva i materijale za rad.
• Unaprijed dogovoriti s nadležnom osobom svaki izlazak s radnog mjesta za vrijeme radnog vremena, promjene smjene, korištenje pojedinačnih dana godišnjeg odmora, slobodnih dana i dr.
• Prijaviti sve sumnjive osobe i predmete nadležnim osobama i institucijama.
• Brinuti se o zajedničkim prostorima, vraćati posuđeno, uredno odlagati sredstva.
• Poštivati sve norme kulturnog ponašanja u međusobnim kontaktima, kao i prema korisnicima i drugim strankama, afirmirati humane vrijednosti, toleranciju i nenasilje.
• Svojim ponašanjem i svakodnevnom komunikacijom s korisnicima čuvati i pozitivno utjecati na ugled struke i Vrtića.

Zaposlenici, a osobito odgojitelji:

• Odgovorni su za sigurnost djece.
• Obvezni su se humano odnositi prema svakom djetetu i štititi njegova prava.
• Obvezni su reagirati na svako uočeno neprimjereno ponašanje odraslih i/ili djece prema djetetu.
• U različitim kriznim situacijama dužni su postupiti sukladno važećim protokolima.

Pridržavanje ovih pravila potrebno je zbog dobrobiti sve djece upisane u naš Vrtić, u cilju kvalitetnije i bolje organizacije života i boravka djeteta u Vrtiću.

Zahvaljujemo na poštivanju Kućnog reda.

Icon
Aktualno
Zatvori