Kategorije
Članovi upravnog vijeća

Članovi upravnog vijeća u sazivu 2022.-2026.

Imenovani od strane osnivača: Miroslav Gerstner – predsjednik Ivica Kunić Bojan Žalac Damir Dubravac Predstavnice odgojitelja: Nataša Vitez Sabina Topčić Vezmar Predstavnica roditelja: Marija Mrkonja Preberina – zamjenica predsjednika

Icon
Aktualno
Zatvori