Kategorije
Članovi upravnog vijeća

Članovi upravnog vijeća u sazivu 2022.-2026.

Imenovani od strane osnivača: Mladen Greidl – predsjednik Ivica Kunić Bojan Žalac Damir Dubravac Predstavnice odgojitelja: Maja Puhović Topčić (od 26.3.2024.) Ivana Ribarić (od 26.3.2024.) Predstavnica roditelja: Kristina Smiljić (od 26.3.2024.)

Icon
Aktualno
Zatvori