Kategorije
Pravni kutak

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za 2021. godinu

Kategorije
Pravni kutak

UPRAVNO VIJEĆE

17. elektronička sjednica upravnog vijeća 18. elektronička sjednica upravnog vijeća

Kategorije
Pravni kutak

Financijski plan DV Maslačak za 2022. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Plan nabave roba i usluga DV Maslačak za 2022. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Godišnji financijski izvještaj DV Maslačak za 2021. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u DV Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Financijski plan DV Maslačak za 2021. godinu

IconAktualno
Zatvori