Kategorije
Matični vrtić Pravni kutak

Godišnji financijski izvještaj DV Maslačak za 2022. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Godišnji plan i program rada DV Maslačak u ped. godini 2022./2023.

Kategorije
Pravni kutak

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV Maslačak za pedagošku godinu 2021./2022.

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o radu DV Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda DV Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za 2021. godinu

Kategorije
Pravni kutak

UPRAVNO VIJEĆE

17. elektronička sjednica upravnog vijeća 18. elektronička sjednica upravnog vijeća

Kategorije
Pravni kutak

Financijski plan DV Maslačak za 2022. godinu

Icon
Aktualno
Zatvori